Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, hun ouders en vrijwilligers in een veilige omgeving plezier aan de gymsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld, die voor iedereen gelden:

 • Iedereen is welkom
 • Respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de vereniging
 • Met elkaar zorgen voor een plezierig, positief en veilig sportklimaat
 • Kijken naar wat iemand wel kan en motiveren elkaar op een positieve manier
 • Als er problemen en/of vragen zijn, melden we ze bij trainsters of bestuur

Hieronder staan de groepsregels vermeld, die we binnen de trainingen hanteren.

 • Op tijd komen bij de lessen, afmelden als je niet kunt komen bij de train(st)er.
 • Tijdens de acrolessen wordt er een sportbroekje met topje/hemdje gedragen.
 • De haren goed vast, het liefst in een knotje.
 • Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden, dus met respect en op een positieve manier.
 • Er wordt niet gescholden, gepest en niet gediscrimineerd
 • We wachten rustig tot de vorige groep  uit de gymzaal komt.
 • We ruimen alles gezamenlijk op (toestellen, matten e.d.) en laten de gymzaal netjes achter.

Wedstrijdregels voor de acrogroep

 • De ouder/ begeleider van de acrogymnast  moet zelf zorgen voor de aanschaf en ontwerp van een wedstrijdpakje van de sporter en teamgenoten. Dit dient u zelf onderling te regelen met het team.
 • De ouder/ begeleider van de acrogymnast moet voor elke wedstrijd zelf zorg dragen voor de verzorging van de haren en make- up bij hun eigen kind en teamgenoten. Dit dient u zelf onderling te regelen met het team.
 • Zorg ervoor tijdig bij de wedstrijd aanwezig te zijn en houdt rekening met gereed maken, opmars, warming up  en  inturnen vóór de wedstrijd. Overleg met het team en de trainster hoe laat de sporter aanwezig moet zijn. Houdt rekening met evt. ‘inlopen’ van de wedstrijd.
 • De acrogymnast wordt bij elke wedstrijd geacht aanwezig te zijn bij de opmars, afmars en prijsuitreiking. Bij afwezigheid kan een team gediskwalificeerd worden.
 • Bij de opmars loopt de acrogymnast op in een presentatiepak van S.V. Donkerboek. De pakken zijn eigendom van de vereniging. De acrogymnast huurt het presentatiepak voor € 10,00 per seizoen.
  Het presentatiepak wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en niet privé. De pakken dienen ingeleverd te worden bij de trainster na het seizoen, ongewassen. We wassen zelf alle pakken (om kleurverschillen te voorkomen).
 • Bij de afmars en prijsuitreiking lopen de acrogymnasten op in hun wedstrijdpakje.
 • Het wedstrijdblok vóór het blok waarin de acrogymnast de wedstrijd heeft, wordt er met het team ingeturnd in een daarvoor aanwezige inturnruimte.
 • Voor deelname aan de wedstrijden zijn kosten verbonden, inschrijfgeld voor deelname wedstrijden. Deze gelden worden door de ledenadministratie doorberekend aan de deelnemers.
  Inschrijfgeld DE
  14,85 euro per wedstrijd
  Inschrijfgeld ABC
  17,60 euro per wedstrijd
 • De extra kosten van begeleiding tijdens wedstrijden bedraagt € 2,50 per wedstrijd per deelnemer. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven samen met het innen van het wedstrijdgeld.
 • Geniet van een podiumplaats zonder medesporters te kleineren.