De contributie van SV Donkerbroek afdeling gymnastiek wordt elke maand berekend en via een automatische incasso geïnd. Aan het eind van de maand wordt de basis- en bondscontributie in rekening gebracht. Daarnaast wordt elke maand gekeken hoeveel extra uren er getraind zijn. Dit bedrag wordt maandelijks doorberekend en als ‘extra uren’ contributie in rekening gebracht.

Leeftijd 2,5-5 jr  6-10 jr  11-15 jr  16-17 jr   vanaf 18 jr
Basiscontributie € 10,00 € 11,00 € 11,50 € 12,50 € 14,00
Bondscontributie € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,50 € 2,50
Extra uren per week     Bedrag per maand
1 € 6,00 € 6,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
1,5 € 9,00 € 9,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00
2 € 12,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00
2,5 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
3 € 18,00 € 18,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00
3,5 € 21,00 € 21,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00
4 € 24,00 € 24,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00
4,5 € 27,00 € 27,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00
5 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00
5,5 € 33,00 € 33,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00
6 € 36,00 € 36,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00
6,5 € 39,00 € 39,00 € 52,00 € 52,00 € 52,00
7 € 42,00 € 42,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00
7,5 € 45,00 € 45,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00
8 € 48,00 € 48,00 € 64,00 € 64,00 € 64,00
8,5 € 51,00 € 51,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00
9 € 54,00 € 54,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00
9,5 € 57,00 € 57,00 € 76,00 € 76,00 € 76,00
10 € 60,00 € 60,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00

Iedereen die lid is van de afdeling gymnastiek, betaalt elke maand basis- en bondscontributie.Voor de basiscontributie kun  je 1 uur trainen in de week. Indien je meer uren traint in de week, dan betaal je naast de basiscontributie, contributie voor de extra trainingsuren. Bijvoorbeeld: je traint 3 uur in de week, dan betaal je de basiscontributie en 2 extra uren per week.

Wedstrijdsport (acrogym)

De extra kosten voor deelname wedstrijden worden doorberekend aan de desbetreffende leden. Hieronder valt het inschrijfgeld per wedstrijd (DE 14,85 euro) en huur trainingspak per seizoen (10 euro). Aan het begin van het seizoen wordt de opgave gedaan voor de acrowedstrijden. Hiervoor is een speciaal inschrijfsysteem en kan eenmalig worden ingevoerd. Als de teams zijn ingevoerd, kunnen er geen wijzigingen worden doorgevoerd. Let op: bij geen deelname door de sporter wordt het inschrijfgeld wel afgeschreven en dus ook door de vereniging via de sporter.

Contributie volleybal
Bedrag per maand
Basiscontributie € 11,00