De contributie van SV Donkerbroek afdeling gymnastiek wordt elke maand berekend en via een automatische incasso geïnd. Aan het eind van de maand wordt de basis- en bondscontributie in rekening gebracht. Daarnaast wordt elke maand gekeken hoeveel extra uren er getraind zijn. Dit bedrag wordt maandelijks doorberekend en als ‘extra uren’ contributie in rekening gebracht.

De extra kosten voor de aanschaf van een wedstrijdpaspoort en de wedstrijdgelden bij deelname aan een wedstrijd worden doorberekend aan de desbetreffende leden.
Daarnaast brengt SV Donkerbroek wedstrijdgeld in rekening voor de te leveren juryleden en begeleiding tijdens de wedstrijden. Het wedstrijdgeld bedraagt € 2,50 per wedstrijd per deelnemer.

 

 

Leeftijd 2,5-5 jr  6-10 jr  11-15 jr  16-17 jr   vanaf 18 jr
Basiscontributie € 10,00 € 11,00 € 11,50 € 12,50 € 14,00
Bondscontributie € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,50 € 2,50
Extra uren per week     Bedrag per maand
1 € 6,00 € 6,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
1,5 € 9,00 € 9,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00
2 € 12,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00
2,5 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
3 € 18,00 € 18,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00
3,5 € 21,00 € 21,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00
4 € 24,00 € 24,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00
4,5 € 27,00 € 27,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00
5 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00
5,5 € 33,00 € 33,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00
6 € 36,00 € 36,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00
6,5 € 39,00 € 39,00 € 52,00 € 52,00 € 52,00
7 € 42,00 € 42,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00
7,5 € 45,00 € 45,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00
8 € 48,00 € 48,00 € 64,00 € 64,00 € 64,00
8,5 € 51,00 € 51,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00
9 € 54,00 € 54,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00
9,5 € 57,00 € 57,00 € 76,00 € 76,00 € 76,00
10 € 60,00 € 60,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00

 

Iedereen die lid is van de afdeling gymnastiek, betaalt elke maand basis- en bondscontributie.Voor de basiscontributie kun  je 1 uur trainen in de week. Indien je meer uren traint in de week, dan betaal je naast de basiscontributie, contributie voor de extra trainingsuren. Bijvoorbeeld: je traint 3 uur in de week, dan betaal je de basiscontributie en 2 extra uren per week.

Voor acrowedstrijden en in de trainingen is een (inturn)pakje verplicht; deze is via de vereniging te bestellen voor € 30,00.

De presentatiepakken die gebruikt worden tijdens de wedstrijden zijn eigendom van de vereniging. De acrogymnast huurt het presentatiepak voor € 10,00 per seizoen.

 

Contributie volleybal
Bedrag per maand
Basiscontributie € 11,00