Het bestuur van de afdeling gymnastiek is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-mail / mobiel
Voorzitter
Saskia Anbergen-Brockman 06 53 60 15 12
Secretaris Vacant (Tijdelijk Saskia Anbergen-Brockman) svdgym@gmail.com
Penningmeester Vacant (Tijdelijk Annick Offringa)
Algemeen Lid Monique Nijssen
 
De andere functies binnen onze vereniging:
Functie Naam E-mail
Ledenadministratie Alyonne Koster alyonnevanderstouwe@hotmail.com
Contributie Jantsje Nijholt jn3@kpnmail.nl
Wedstrijdzaken Saskia Anbergen-Brockman svdgym@gmail.com
Website Erik en Monique Nijssen erik@nijssen.net
Valentijn Acrocup Bernou, Johanna, Anke, bernouveenstra74@gmail.com
  Joke en Froukje
Actviteitencoordinator Vacant svdgym@gmail.com
Pers Bernou Veenstra bernouveenstra74@gmail.com

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren