Het bestuur van de afdeling gymnastiek is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-mail
Voorzitter
Vacant
Secretaris Elfi Dijkers secretariaat@gymnastieksvdonkerbroek.nl
Penningmeester Gabriëlle Voshart
Algemeen Lid Marije Pander
Alina Köhler
De andere functies binnen onze vereniging:
Functie Naam E-mail
Ledenadministratie   ledensvdonkerbroek@gmail.com
Contributie ledensvdonkerbroek@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat Saskia Anbergen
Website Monique Nijssen
Valentijn Acrocup Bernou Veenstra info@valentijnscup.nl
  Saskia Anbergen info@valentijnscup.nl
Vrijwilligerscoördinator Vacant

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren