Het bestuur van de afdeling gymnastiek is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-mail
Voorzitter
Vacant
Secretaris Willemijn de Jong secretariaat@gymnastieksvdonkerbroek.nl
Penningmeester Gabriëlle Voshart penningmeester@gymnastieksvdonkerbroek.nl
Ledenadministratie Aline Köhler ledensvdonkerbroek@gmail.com
Algemeen Marije Pander
De andere functies binnen onze vereniging:
Functie Naam E-mail
Wedstrijdzaken acro Saskia Anbergen via secretariaat
Juryleden acro Rianne Jansma

Linda de Boer

via secretariaat; ook aanmelding voor nieuwe juryleden

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren