Het bestuur van de afdeling gymnastiek is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-mail / mobiel
Voorzitter
Vacant
Secretaris Esther de Boer svdgym@gmail.com
Penningmeester Amkje Timmermans
Algemeen Lid Monique Nijssen
De andere functies binnen onze vereniging:
Functie Naam E-mail
Ledenadministratie Alyonne Koster alyonnevanderstouwe@hotmail.com
Contributie Blijke Hoogenberg blijke@hoogenberg.biz 
Wedstrijdsecretariaat Saskia Anbergen brockie@live.nl
Website Monique Nijssen monique@nijssen.net
Valentijn Acrocup Bernou Veenstra bernouveenstra74@gmail.com
  Saskia Anbergen brockie@live.nl
Vrijwilligerscoördinator Vacant svdgym@gmail.com
Pers Bernou Veenstra bernouveenstra74@gmail.com

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren