Het bestuur van de afdeling gymnastiek is als volgt samengesteld:

Functie Naam E-mail / mobiel
Voorzitter
Vacant
Secretaris Esther de Boer svdgym@gmail.com
Penningmeester Vacant
Algemeen Lid Monique Nijssen
Marije Pander
De andere functies binnen onze vereniging:
Functie Naam E-mail
Ledenadministratie   ledensvdonkerbroek@gmail.com
Contributie ledensvdonkerbroek@gmail.com
Financiële ondersteuning / Wedstrijdsecretariaat Saskia Anbergen penningmeester@gymnastieksvdonkerbroek.nl
Website Monique Nijssen svdgym@gmail.com
Valentijn Acrocup Bernou Veenstra info@valentijnscup.nl
  Saskia Anbergen info@valentijnscup.nl
Vrijwilligerscoördinator Vacant svdgym@gmail.com

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren